FAQs: Cursussen

Wanneer moet ik me aanmelden?
Hoe meld ik me aan voor een taalreis?
Wanneer kan ik beginnen met een cursus?
Is er een Nederlandstalige contactpersoon ter plaatse?
Hoe zijn de niveaus ingedeeld?
Ontvang ik een deelnamecertificaat of een diploma?


Wanneer moet ik me aanmelden?

Er bestaan geen vaste regels voor het aanmelden. Ons advies is om het cursusprogramma vast te leggen zodra je weet wat je wilt gaan doen. Vooral voor bepaalde accommodatiesoorten geldt dat ze snel volgeboekt kunnen zijn.


Hoe meld ik me aan voor een taalreis?

Via het boekingsformulier op deze site. Zodra het inschrijfformulier bij ons binnen komt gaan we voor je aan de slag.


Wanneer kan ik beginnen met een cursus?

Het hele jaar door zijn er startdata voor en op alle niveaus: per school is dat voor beginners meestal één of twee keer per maand, degenen met voorkennis kunnen doorgaans elke maandag beginnen. Mocht je beginner zijn en gebonden aan bepaalde data, dan valt er altijd wel een school te vinden die op de gewenste data met lessen voor beginners aanvangt. De lessen worden gegeven van maandag t/m vrijdag. In de weekenden ben je vrij. Per school vind je bij de prijsinformatie bij iedere cursus de exacte startdata.


Is er een Nederlandstalige contactpersoon ter plaatse?

Linganet heeft altijd een contactpersoon in het desbetreffende land, namelijk de landenmanager die verantwoordelijk is voor de scholen waar Linganet mee samenwerkt in dat land. Deze persoon spreekt soms Nederlands, maar in ieder geval Engels en hij/zij kan je altijd bijstaan bij vragen, problemen, etc.


Niveau indeling Cursussen

Hoewel veel scholen hun eigen classificatie aanhouden met betrekking tot cursus niveaus, houden wij op deze website 6 verschillende niveaus aan. Deze niveaus komen overeenkomen met de niveaus opgesteld in het nieuwe «European Framework for Language Learning, Teaching and Evaluation»:

0: Absolute Beginner
Geen enkele basiskennis van de taal.

A1: Beginners Niveau: Basis Gebruiker (doorbraak)
De student is in staat:
* alledaagse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen te begrijpen en gebruiken.
* zichzelf en anderen te introduceren, en ook te vragen naar de weg, bezittingen en naar wie men kent.
* tot simpele interactie, gegeven dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en bereidt is om wat te helpen.

A2: Elementair Niveau: Basis Gebruiker (tussenfase)
De student is in staat:
* zinnen en uitdrukkingen te begrijpen die te maken hebben met de meest belangrijke/relevante onderwerpen, zoals bijvoorbeeld persoonlijke informatie en informatie over familie, maar ook informatie over boodschappen, geografie en werkgelegenheid.
* te communiceren over routinezaken, waarin men informatie over bekende zaken uitwisselt.
* op een eenvoudige manier aspecten van omgeving en achtergrond te beschrijven.

B1: Intermediair Niveau I: Onafhankelijke Gebruiker (drempel)
De student is in staat:
* de primaire context te begrijpen van onderwerpen die men regelmatig tegenkomt binnen studie, werk en vrijetijdsbesteding.
* om te gaan met de meeste situaties die voorkomen wanneer men op reis is in een Spaanstalig gebied.
* een eenvoudige teksten te schrijven over een onderwerp van persoonlijke interesse.
* ervaringen en gebeurtenissen te beschrijven, en te vertellen over wensen en dromen voor de toekomst. Ook is de student in staat meningen uit te leggen en te verklaren.

B2: Intermediair Niveau II: Onafhankelijke Gebruiker (voordeel)
De student is in staat:
* de algemene strekking van meer complexe teksten te begrijpen; dit houdt in dat de student technische discussies kan voeren over diepgaande onderwerpen die voor de student van interesse zijn.
* zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is.
* om over een breed scala van onderwerpeneen een duidelijke, gedetailleerde tekst te schrijven; een opstel of verslag te schrijven, informatie door te geven of redenen aan te voeren ter ondersteuning vóór of tegen een specifiek standpunt.

C1: Geavanceerd Niveau: Bedreven Gebruiker (Effectieve Operationele Bekwaamheid)
De student is in staat:
• een breed scala van langere, diepgaande teksten te begrijpen, alsook impliciete betekenissen te begrijpen.
• zichzelf op een vloeiende en spontane wijze te uiten, zonder al te veel te zoeken woorden/hoe zich uit te drukken
• de taal flexibel en effectief te gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden.
• duidelijke en goed gestructureerde teksten over complexe onderwerpen te schrijven, met een juiste, gecontroleerde toepassing van grammatica en zinsopbouw.

C2: Hoog geavanceerd Niveau: Bedreven Gebruiker (Taalbeheersing)
De student is in staat:
• met gemak zo goed als alles te begrijpen wat hij/zij hoort of ziet
• informatie van verschillende gesproken en geschreven bronnen samen te vatten en argumenten te reconstrueren in een goed samenhangende presentatie.
• zichzelf uit te drukken op een spontane, precieze en vloeiende wijze; en nuances in betekenissen te kunnen differentiëren.


Ontvang ik een deelnamecertificaat of een diploma?

Bij het beëindigen van de cursus ontvang je van de school een deelnamecertificaat. Hierop staat hoelang je een cursus hebt gevolgd en welk niveau je hebt behaald volgens de niveau-indeling van de desbetreffende school. Een officieel diploma krijg je alleen als je een examen aflegt zoals het z.g. D.E.L.E.-examen (voor Spaans).


 

Terug naar boven