Spaans voor docenten SpaansCursussen voor docenten Spaans

Bent u leraar Spaans? Wilt u uw kennis van de Spaanse taal opfrissen, verdiepen en/of perfectioneren?

Onze taleninstituten in Spanje bieden diverse programma´s speciaal bestemd voor ‘non-native speakers’ die Spaans doceren.

Het doel van deze cursussen is om docenten Spaans professionele ondersteuning te geven. Dit gebeurt door middel van het geven en uitwisselen van informatie over de taalontwikkelingen en het nieuwe ‘straat’gebruik van het Spaans. Ook worden er controversiële en formele aspecten van de Spaanse grammatica besproken.

In de specifieke cursussen voor leraren zult u de recente lesmethodes in het Spaanse onderwijs en de verschillende onderwijskundige technieken ter verbetering van het werk leren. Deze cursussen behandelen de praktische en theoretische aspecten van het Spaanse onderwijs die belangrijk zijn voor alle leraren Spaans, met speciale aandacht voor het gebruik van verschillend didactisch materiaal (audiovisueel, Internet, spelletjes, geschreven materiaal etc.), typen onderwijs, evaluatie van studenten, oplossingen voor mogelijke problemen enzovoort.


Beurzen voor docenten Spaans

Men kan als docent Spaans bovendien in aanmerking komen voor een LINGUA-subsidie (waarvoor docenten Spaans binnen de Europese Gemeenschap in aanmerking komen) alsook voor een ‘Comenius-nascholing voor docenten’ (naar Spanje met een beurs van gemiddeld € 1500), als volgt:

LINGUA De doelstellingen van de LINGUA-subsidies zijn het bevorderen van het onderwijs in en het leren van talen, het ondersteunen van de linguïstische verscheidenheid van de Unie en het aanmoedigen van de verbetering van de kwaliteit van de structuren en de systemen op het gebied van het talenonderwijs.
Meer informatie vindt men op: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/lingua/lingua1_nl.html

COMENIUS
De zogenaamde ‘Comenius Nascholing’-beurs (onderdeel van het EU-programma ‘Lifelong learning’) is bestemd voor leerkrachten (Spaans) voor het volgen van een cursus en voor onderdak, maaltijden en reiskosten.

De Comenius beurs is voor leraren Spaans in het middelbaar onderwijs en voor lerarenopleiders. Leraren Spaans in het volwassenenonderwijs kunnen aanspraak maken op de zgn. ´Grundtvig´-beurs.

Wij adviseren belangstellenden contact op te nemen met het Europees Platform:
Kennemerplein 16, 2011 MJ Haarlem (NL), telefoon: 023 55 311 50.
Voor informatie over de Comenius beurs: e-mail naar: [email protected]
Voor informatie over de Grundtvig beurs: e-mail naar: [email protected]

Let op de deadlines! Voor cursussen vanaf 1 september 2010 is de deadline voor aanvraag 30 april.
Cursussen tussen januari en april 2011 moeten voor 15 september van dit jaar worden aangevraagd!
Het informatiepakket is te downloaden via http://www.europeesplatform.nl/.
Per jaar kunnen ca. 150 leraren Spaans een dergelijke beurs krijgen.


Groepscursussen: met uw leerlingen in Spanje op studiereis/schoolreis

Bent u er juist in geïnteresseerd om uw leerlingen 1 of 2 weken mee te nemen naar Spanje voor een compleet verzorgd en op maat gesneden lesprogramma Spaans? Een studie-/schoolreis die vergaande vorderingen bij uw leerlingen zal bewerkstelligen!

Onze scholen ontwikkelen op maat gemaakte cursussen en programma's tegen een gunstige prijs, voor groepen mensen met dezelfde interesses en doelen. Omdat het een op maat gemaakt programma betreft, kan deze cursus geheel in de door u gewenste vorm worden samengesteld. Men kan dan denken aan een lesprogramma met de nadruk op grammatica of juist op spreekvaardigheid en/of uitgebreidere culturele informatie: het is aan u uw wensen kenbaar te maken!

Onder een groep wordt verstaan een aantal van ca. 8 personen die min of meer op hetzelfde niveau kennis hebben van de Spaanse taal, die tegelijkertijd reserveert, reist, aankomt en vertrekt.

De programma´s voor groepen (middelbare school)-leerlingen omvatten gewoonlijk zowel de Spaanse lessen als  het onderdak bij gastgezinnen en een uitgebreid activiteitenprogramma, waardoor u als  docent ook een overzichtelijke en verantwoorde schoolreis tegemoet kunt zien.

Vraag bij ons de offerte aan voor groepscursussen in Spanje!