Spaans & DELE examen voorbereidingscursussen

Als je erover denkt om aan een Spaanse universiteit te gaan studeren of als je in een land waar Spaans wordt gesproken wilt gaan werken, dan is het D.E.L.E.-diploma internationaal bijna onmisbaar voor alle studenten.
De ´Diplomas de Español como Lengua Extranjera´ (D.E.L.E., ‘Diploma´s Spaans als vreemde taal’) zijn de enige diploma´s voor niet-Spaans sprekenden die officieel worden erkend door het Spaanse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en ze geven aan in hoeverre de student is gevorderd in het (vloeiend) spreken van Spaans. Bovendien worden D.E.L.E.-diploma’s wereldwijd erkend door commerciële bedrijven, Kamers van Koophandel en openbare of privé opleidingsinstituten.
Het Instituto Cervantes is de officiële instantie die is belast met het organiseren van de examens, terwijl de Universiteit van Salamanca is belast met de voorbereiding, de correctie en de uiteindelijke beoordeling van alle toetsen.

Sinds 2005 accepteren de internationaal bekendste en belangrijkste Spaanse bedrijven (Telefónica, Endesa, Repsol YPF, Grupo Santander, Fundación MAPFRE, Prosegur y Grupo Calvo) het ‘D.E.L.E.’ bij hun personeel-selectieproces als een aanbeveling wanneer sollicitanten van wie de moedertaal geen Spaans is, dit certificaat kunnen overleggen.

Deelnemers moeten slagen voor gestandaardiseerde toetsen die op 3 niveaus bestaan, om blijk te geven van hun Spaanse taalvaardigheid:
D.E.L.E. niveau Algemeen Europees referentiekader voor talen:
Certificado Inicial (CIE): Nivel inicial A1, A2, B1 – tussenliggend/gemiddeld, laag/begin-niveau: Certificaat voor elementair kennisniveau van de Spaanse taal
Diploma Intermedio (DIE): Nivel intermedio B2, C1 – Hoog gemiddeld niveau
Certificaat gemiddeld kennisniveau van de Spaanse taal
Diploma Superior (DSE): Nivel superior C2 – Hoog niveau  
Certificaat voor geavanceerd kennisniveau van de Spaanse taal
Alle toetsen bestaan uit 4 of 5 verschillende onderdelen van variabele lengte, afhankelijk van het gekozen niveau: begrijpend lezen, schrijven, begrijpend luisteren, grammatica, woordenkennis en conversatie.

Officiële examendata 2012: 25, 26 mei; 24 augustus & 9, 10 november. De examens worden ingeroosterd door het Instituto Cervantes. Je kunt je inschrijven bij een van de inschrijvingscentra in of buiten Spanje.

Hoewel het D.E.L.E.-examen wereldwijd in meer dan 90 verschillende landen kan worden gedaan, doen de meeste studenten het uit praktische overwegingen in Spanje. De prijzen voor het D.E.L.E. examen lopen ook behoorlijk uiteen (prijzen 2010):

LAND A1 A2 B1 B2 C1 C2
Spanje €75 €85 €105 €124 €130 €135
Nederland €86 €95 €105 €140 €150 €160
Duitsland €83 €90 €98 €138 €145 €149
UK £85 £100 £110 £125 -
£135

Veel taleninstituten zijn gespecialiseerd in het aanbieden van D.E.L.E. Voorbereidende cursussen. Als je een school zoekt die deze cursussen aanbiedt, kies dan ‘DELE voorbereidingscursus’ in het drop-down ‘Kies cursus’ menu op onze ‘Zoek talenscholen’ site of vergelijk prijzen en aanbiedingen door ‘DELE voorbereidingscursus’ in het drop-down ‘‘Kies cursus’-menu op onze ‘Vergelijk talenscholen’-site; of neem direct contact met ons op voor vragen en/of verdere informatie..

Informatie inzake D.E.L.E. kan ook gevonden worden op de officiële website: ¨Cervantes and DELE exams¨, of op de DELE-website: ¨DELE Diplomas of Spanish as a Foreign Language¨.